Porozmawiajmy

wiedza, seminaria, szkolenia, wykłady

O MNIE

Nazywam się Lucyna Kicińska i od 15 lat jestem związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Prowadzę szkolenia z zakresu komunikacji, wzmacniania potencjału dzieci i nastolatków, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, zapobiegania autoagresji i samobójstwom.

Współpracuje z uczelniami wyższymi, szkołami, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami. → więcej

Nadchodzące aktywności

30.10.2020, cała Polska - webinar "Zdrowie psychiczne uczniów, w tym w edukacji zdalnej", Ośrodek Rozwoju Edukacji


Przeszłe aktywności

13.10.2020, cała Polska - szkolenie "Nauczyciele i pedagodzy wobec zjawiska depresji oraz wypalenia dzieci i młodzieży" podczas konferencji "Szkoła optymalna - jak tworzyć środowisko przyjazne dziecku i nauczycielowi?" Instytut Nauki Lektikon

13.10.2020, cała Polska - wykład "Dlaczego warto unikać presji? O zjawisku depresji i wypalenia u dzieci i młodzieży" podczas konferencji "Szkoła optymalna - jak tworzyć środowisko przyjazne dziecku i nauczycielowi?" Instytut Nauki Lektikon

25.09.2020, Warszawa - szkolenie certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne "Nauczyciel i pedagog wobec depresji oraz zachowań suicydalnych młodzieży" - więcej

Jak rozpoznawać nadchodzący stres? Dlaczego to ważne? Jak zareagować?

Czy istnieje jeden uniwersalny klucz do rozmowy?

Jakie działają w Polsce telefony pomocowe? Jak jest ich oferta?