Porozmawiajmy

wiedza, seminaria, szkolenia, wykłady

O MNIE

Nazywam się Lucyna Kicińska i od 16 lat jestem związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Jestem członkinią Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Prowadzę szkolenia z zakresu komunikacji, wzmacniania potencjału dzieci i nastolatków, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, zapobiegania autoagresji i samobójstwom.

Współpracuje z uczelniami wyższymi, szkołami, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami. → więcej

Nadchodzące aktywności

27.04.2022 - "Uczeń w pandemii. Jak rozpoznać trudności i wspierać uczniów w szkole?" wykład w ramach szkolenia "Uczeń w kryzysie - jak rozpoznać, jak wesprzeć?" organizowanego przez Forum Przeciw Depresji - ZAPISY

4.05.2022 - "Uczeń w pandemii. Jak rozpoznać trudności i wspierać uczniów w szkole?" wykład w ramach szkolenia "Uczeń w kryzysie - jak rozpoznać, jak wesprzeć?" organizowanego przez Forum Przeciw Depresji - ZAPISY WKRÓTCE

9.05.2022 - "Jak współpracować ze szkołą na rzecz dziecka z depresją?" wykład dla rodziców w ramach szkolenia "Dziecko w kryzysie - jak rozpoznać, jak wesprzeć?" organizowanego przez Forum Przeciw Depresji - ZAPISY WKRÓTCE

15.05.2022 - wykład „Czy to jest zakaźne?” podczas konferencji "Zżyj się z życiem", Kołobrzeg

18.05.2022 - "Uczeń w pandemii. Jak rozpoznać trudności i wspierać uczniów w szkole?" wykład w ramach szkolenia "Uczeń w kryzysie - jak rozpoznać, jak wesprzeć?" organizowanego przez Forum Przeciw Depresji - ZAPISY WKRÓTCE

25.05.2022 - "Powrót ucznia do szkoły po hospitalizacji ze względu na depresję/próbę samobójczą" wykład w ramach szkolenia "Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży a możliwości szkoły" organizowanego przez Forum Przeciw Depresji - ZAPISY WKRÓTCE

7.06.2022 - "Powrót ucznia do szkoły po hospitalizacji ze względu na depresję/próbę samobójczą" wykład w ramach szkolenia "Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży a możliwości szkoły" organizowanego przez Forum Przeciw Depresji - ZAPISY WKRÓTCE

8.06.2022 - "Jak współpracować ze szkołą na rzecz dziecka z depresją?" wykład dla rodziców w ramach szkolenia "Dziecko w kryzysie - jak rozpoznać, jak wesprzeć?" organizowanego przez Forum Przeciw Depresji - ZAPISY WKRÓTCE

10.06.2022 - "Jak współpracować ze szkołą na rzecz dziecka z depresją?" wykład dla rodziców w ramach szkolenia "Dziecko w kryzysie - jak rozpoznać, jak wesprzeć?" organizowanego przez Forum Przeciw Depresji - ZAPISY WKRÓTCE


Przeszłe aktywności

16.12.2021 - „Kryzys emocjonalny dziecka. Jak reagować i wspierać? Webinar dla rodziców.”

15.12.2021 - "Kryzys emocjonalny ucznia. Jak rozpoznać? Jak reagować?" wykład podczas konferencji "Bezpieczna szkoła"

11.12.2021 - "Szkolna procedura interwencji w sytuacji przemocy rówieśniczej" (szkolenie zamknięte)

10.12.2021 - „Kryzys emocjonalny ucznia. Jak rozpoznać i jak o nim rozmawiać z rodzicami dziecka?” - webinar dla nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych

9.12.2021 - "Jak rozmawiać o kryzysie emocjonalnym z młodymi osobami w telefonie zaufania?" (szkolenie zamknięte)

Życie warte jest rozmowy

Polskie Towarzystwo Suicydologiczne uruchomiło pierwszą w Polsce platformę edukacyjno-pomocową dla osób w kryzysie, ich bliskich oraz wspierających ich profesjonalistów.

Zapraszam do odwiedzenia serwisu www.zwjr.pl

Jak rozpoznawać nadchodzący stres? Dlaczego to ważne? Jak zareagować?

Czy istnieje jeden uniwersalny klucz do rozmowy?

Jakie działają w Polsce telefony pomocowe? Jak jest ich oferta?