O mnie

Lucyna Kicińska

Jestem absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność wychowanie resocjalizujące, posiadam uprawnienia pedagogiczne. Ukończyłam pierwszy poziom Studium Terapii Narracyjnej zorganizowany przez Centre for Narrative Practice - Manchester UK. Umiejętności trenerskie zdobyłam w Szkole Trenerów w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji MARATON, gdzie ukończyłam roczny kurs „Prowadzenie warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy”. Jestem certyfikowaną suicydolożką PTS. Ukończyłam liczne treningi, szkolenia i warsztaty tematyczne, m.in. Funkcjonowanie zespołów i grup, Trening zachowań społecznych, Warsztaty społecznego porozumiewania się, Po próbie samobójczej – działania szkoły, poradni w sytuacji kryzysu suicydalnego w szkole, Fierce Conversations® OdWażne rozmowy.  

Od 18 lat jestem związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Jestem członkinią Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Jestem przewodniczącą zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XLI LO im. J. Lelewela w Warszawie, a także ekspertką Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Współpracuję z uczelniami wyższymi, szkołami, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami. 

Prowadzę szkolenia z zakresu komunikacji, wzmacniania potencjału dzieci i nastolatków, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, zapobiegania autoagresji i samobójstwom. Jestem autorką narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także kursów e-learning adresowanych do rodziców i profesjonalistów dotyczących problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. 

Wierzę, że uczymy się całe życie.