Pomoc bez wychodzenia z domu

Pomoc telefoniczna i online osobom w trudnych sytuacjach życiowych

www.zwjr.pl - pierwsza w Europie platforma edukacyjno-pomocowa dla osób w kryzysie, ich bliskich oraz profesjonalistów. 


116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna  dla dzieci i nastolatków  trudnych sytuacjach życiowych. Wykwalifikowani konsultanci świadczą pomoc przez całą dobę, można  się z nimi skontaktować również przez stronę www.116111.pl/napisz 

Pomoc dla dzieci.  


800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla dzieci i w sprawach dzieci. Telefon jest bezpłatny i jest czynny całodobowo (połączenie bezpłatne). 

Pomoc dla dzieci i dorosłych. 


116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

Skorzystaj z niego, jeśli jesteś osobą dorosłą i przeżywasz trudności osobiste, nie potrafisz poradzić sobie ze swoim zmartwieniem. Telefon jest bezpłatny i działa całodobowo. Pomoc online (czat, email): www.116sos.pl 

Pomoc dla dorosłych. 


800 702 222 - Centrum Wsparcia w Kryzysie - telefon i czat (www.centrumwsparcia.pl) dostępne są całodobowo. Linię obsługują psycholodzy, pedagodzy, psychiatrzy, prawnicy i pracownicy socjalni. 

Pomoc dla dorosłych.


800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty. Konsultanci udzielają także informacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych. Telefon dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 15:00.

Więcej informacji: www.800100100.pl 

Pomoc dla dorosłych. 


800 280 900 - telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele

Telefon wsparcia działa we wtorki w godzinach 19:00-22:00. Kontakt telefoniczny przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które same doświadczyły wykorzystywania seksualnego, oraz ich najbliższych. Inicjatywę tworzą świeccy katolicy, telefon świadczy pomoc osobom dorosłym. Więcej informacji: www.zranieni.info

Pomoc dla dorosłych. 

 

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Bezpłatna i całodobowa pomoc telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

http://www.niebieskalinia.org/

Pomoc dla dzieci i dorosłych. 


800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pod tym numerem telefonu można uzyskać wspracie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30 (połączenie bezpłatne).

Pomoc dla dzieci i dorosłych. 


22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciw Depresji

Telefon skierowany do osób chorujących na depresję oraz ich bliskich. Linię oraz forum internetowe dostępne na stronie www.forumprzeciwdepresji.pl obsługuje lekarz psychiatra.

Pomoc dla dzieci i dorosłych. 

 

22 628 52 22 - Telefon Zaufania dla osób LGBT+ i ich rodzin i bliskich, prowadzony przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-21:00. Pomoc online dostępna pod adresem: poradnictwo@lambdawarszawa.org


800 676 676 - Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Na Infolinii Obywatelskiej można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO oraz dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Doświadczeni prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych).

Pomoc dla dzieci i dorosłych. 


800 199 990  - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia"

Zadzwoń jeśli masz problemy z nadużywaniem substancji lub jesteś od nich uzależniony/-a (bez względu na rodzaj substancji) lub martwisz się o kogoś z Twojego otoczenia. Możesz tam uzyskać fachową poradę, a także informację o tym, jak pomóc sobie lub bliskiej osobie. Telefon jest czynny codziennie w godzinach od 16.00 do 21.00.

Pomoc dla dzieci i dorosłych.


800 120 289 - Infolinia dla osób uzależnionych i ich rodzin 

Pomoc psychologiczna, prawna, pedagogiczna dla osób  borykających się z problemem uzależnień oraz ich bliskich. Infolinia działa w dni powszednie w godzinach 9:00-17:00, połączenie jest bezpłatne.

Pomoc dla dzieci i dorosłych.


801 889 880 - Telefon Zaufania "Uzależnienia behawioralne"

Z telefonu mogą korzystać wszystkie osoby, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Z konsultantami mogą porozmawiać również osoby bliskie osobom uzależnionym – rodzina, przyjaciele, znajomi. Infolinia  jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Pomoc dla dzieci i dorosłych. 


800 108 108 - Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich 

Telefon wsparcia działa w dni powszednie od 14:00 do 20:00. Linia 800 108 108 adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady. Zadaniem dyżurujących psychologów jest podejmować interwencje w sytuacjach nagłych, a także pomagać w podejmowaniu decyzji o ewentualnej dalszej terapii.

Więcej informacji na stronie Fundacji Nagle Sami: http://www.naglesami.org.pl/

Pomoc dla dzieci i dorosłych. 


800 111 123 – Tumbolinia 

Pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków przeżywających stratę i żałobę, a także informacje dla ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Linia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00. Pomoc online dostępna na stronie www.tumbopomaga.pl/ 

Pomoc dla dzieci. 


800 190 590 - Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Bezpłatna infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 21:00.

Pomoc dla dorosłych. 


800 012 005 - TelefonPogadania - wsparcie dla osób samotnych. Telefon jest czynny codziennie w godzinach 11:00-20:00.

Pomoc dla dorosłych. 


12 333 70 88 - „Dobre Słowa – telefon dla seniorów”

Pomoc telefoniczna w odpowiedzi na samotność spotęgowaną przez pandemię koronawirusa dostępna codziennie w godzinach 10:00–12:00 oraz 17:00–19:00. 

Pomoc dla osób starszych.


Lista telefonów, pod którymi świadczona jest pomoc psychologiczna dla mieszkańców Poznania: 

https://www.poznan.pl/mim/info/news/wsparcie-psychologiczne-skorzystaj-z-porad-specjalistow,145073.html


Ośrodki Pomocy społecznej - wyszukiwarka kontaktów: 

https://ops.pl/kategoria/baza-instytucji/

Ośrodki Interwencji Kryzysowej - wyszukiwarka kontaktów: 

http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej


Pomoc prawna - wyszukiwarki kontaktów : 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/ 

https://www.waw.sa.gov.pl/wykaz-instytucji-i-punktow-udzielajacych-nieodplatnej-pomocy-prawnej,m,mg,103,123,204 


Polecane strony internetowe: 

www.pokonackryzys.pl

www.samobójstwo.pl  

www.pogotowieduchowe.pl  

www.psychologia.edu.pl 

www.116111.pl   

www.800100100.pl  

www.tumbopomaga.pl  

www.liniadzieciom.pl 

www.forumprzeciwdepresji.pl  

www.oik.org.pl

www.pogotowiekryzysowe.pl 

www.zwjr.pl