Pomoc telefoniczna i online


Posiadam bogate doświadczenie szkoleniowe, ewaluacyjne i mentorskie w obszarze świadczenia pomocy zdalnej na rzecz osób w kryzysie psychologicznym, specyfiki interwencji kryzysowej w kontakcie telefonicznym oraz motywowania klientów do korzystania z pomocy bezpośredniej. Prowadzę merytoryczne i organizacyjne doradztwo na rzecz instytucji uruchamiających i prowadzących telefony pomocowe i infolinie, realizuję indywidualne i grupowe szkolenia doskonalące warsztat pracy konsultantów, wspieram ich kompleksowy rozwój zawodowy przez mentoring oraz bieżącą superwizję pracy.

Ogromną satysfakcję czerpię z pracy w roli konsultanta.