Media

Wybrane wystąpienia telewizyjne oraz radiowe, a także wywiady z moim udziałem, które dotyczą przemocy, wykorzystania, samotności, depresji, samookaleczeń i wielu i innych problemów dzieci...