Oferta

Moja aktywność trenerska i wykładowa koncentruje się głównie w obszarach skutecznej komunikacji, świadczenia pomocy zdalnej (telefonicznej i online), wspierania potencjału dzieci i nastolatków, prewencji samobójstwo wśród młodych osób, autoagresji, rozpoznawania i interwencji w sytuacji przemocy rówieśniczej, rozpoznawania przemocy i wykorzystywania dzieci, złości i agresji dzieci, profilaktyki zachowań ryzykownych, wpływu stresu i presji na funkcjonowanie dzieci, rodziców, profesjonalistów, przeciwdziałania wypaleniu uczniowskiemu i zawodowemu.

W trakcie 11 lat aktywności w charakterze trenera i wykładowcy zrealizowałam ponad 700 godzin szkoleń, warsztatów i spotkań edukacyjnych, a także 120 wykładów.

Poniżej znajdą Państwo tematykę realizowanych przeze mnie szkoleń i warsztatów. Przygotowuję również szkolenia, seminaria oraz wykłady "szyte na miarę" - zarówno w zakresie indywidualnych aktywności, jak i cyklów edukacyjnych i rozwojowych - zapraszam do kontaktu.